Sotning

All slags sotning utföres, med traditionella verktyg och med moderna roterande stavar.

Det är möjligt att anlita Ludvikasotarn istället för din ordinarie, kommunens sotare.

Den som är fastighetsägare och bor i sitt eget hus kan söka dispens hos den förvaltning som har hand om sotningsfrågor och alltså välja sotare själv (utbildad sotare). Om Du är intresserad så kan jag hjälpa Dig med ansökan.

Du som kund kan räkna med flexibla tider så att Du slipper ta ledigt från jobbet m m !!