Klagomål och synpunkter

Vi på Ludvikasotarn har som mål att alla ska vara nöjda med vårt arbete och bemötande. Har du synpunkter eller klagomål på vår verksamhet ber vi dig kontakta oss i första hand så vi får möjlighet att rätta till eventuella fel och kan vidta åtgärder för att förbättra verksamheten. Alla våra kontaktvägar kan du hitta under fliken Kontakt – Kontakta Oss. Vi ansvarar för lagstadgad sotning inom Ludvika kommun samt sotning och brandskyddskontroll inom Ljusnarsbergs kommun genom upphandlingar med respektive kommun, och utför även privata tjänster. Vänligen se nedan under respektive avsnitt hur du kan gå tillväga för att reklamera eller lämna synpunkter på arbete som vi utfört.

PRIVATA TJÄNSTER
(exempelvis besiktningar, montering av takskydd, OVK, ventilationsarbeten)
Är du inte nöjd med utfört arbete ber vi dig kontakta VD Jens Lindblom på
072-539 58 88 snarast möjligt så vi gemensamt kan hitta en lösning på problemet eller åtgärda eventuella felaktigheter. Är du fortfarande inte nöjd kan du göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Vänligen notera att ARN kräver att du tagit kontakt med oss först för att kunna behandla din anmälan. Mer information kan du hitta på Hallå Konsuments hemsida här.

LAGSTADGAD SOTNING INOM LUDVIKA KOMMUN
Garanti och reklamation

Vi ansvarar för att utföra lagstadgad sotning genom upphandling med Ludvika kommun och vår verksamhet sker under översyn av Räddningstjänsten Dala Mitt.
Ludvikasotarn ansvarar för att arbetet utförs i enlighet med god branschpraxis. Eventuell anmärkning på utfört arbete ska göras utan dröjsmål efter det att felet har upptäckts för att göra det möjligt att kunna avgöra huruvida fel i arbetet föreligger eller ej. Detta är särskilt viktigt vid anläggningar där förhållandena även efter en relativt kort drifttid kan göra bedömningar svåra eller omöjliga. Vid fel i arbetet ska detta efter anmärkning (reklamation) avhjälpas utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för fastighetsägaren. Reklamation görs i första hand till Ludvikasotarn. Om samsyn rörande felet ej kan uppnås, eller om ärendet gäller mer övergripande frågeställningar som exempelvis taxekonstruktion, kan hänvändelse göras till Räddningstjänsten Dala Mitt. Vill du komma i kontakt med Räddningstjänsten Dala Mitt kan du använda kontaktformuläret längre ned på denna sida, ringa 0240-48 42 40 eller skicka e-post till sotning@dalamitt.se.

LAGSTADGAD SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL INOM LJUSNARSBERGS KOMMUN
Garanti och reklamation
Vi ansvarar för att utföra lagstadgad sotning och brandskyddskontroll genom upphandling med Ljusnarsbergs kommun och vår verksamhet sker under översyn av Nerikes brandkår.
Ludvikasotarn ansvarar för att arbetet utförs i enlighet med god branschpraxis. Eventuell anmärkning på utfört arbete ska göras utan dröjsmål efter det att felet har upptäckts för att göra det möjligt att kunna avgöra huruvida fel i arbetet föreligger eller ej. Detta är särskilt viktigt vid anläggningar där förhållandena även efter en relativt kort drifttid kan göra bedömningar svåra eller omöjliga. Vid fel i arbetet ska detta efter anmärkning (reklamation) avhjälpas utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad för fastighetsägaren. Reklamation görs i första hand till Ludvikasotarn. Om samsyn rörande felet ej kan uppnås, kan hänvändelse göras till Nerikes brandkår. Vill du komma i kontakt med Nerikes brandkår kan du ringa 010-176 20 00 eller skicka e-post till info@nerikesbrandkar.se.

Skicka synpunkter om oss direkt till Räddningstjänsten Dala Mitt
Vänligen lämna antingen e-postadress eller telefonnummer så Räddningstjänsten Dala Mitt kan återkomma till dig.
Vänligen lämna antingen e-postadress eller telefonnummer så Räddningstjänsten Dala Mitt kan återkomma till dig.
Observera att Ludvikasotarn AB inte får en kopia av meddelandet.