Rengöring av ventilationssystem

Rengöring av ventilationssystem utföres med möjlighet till ROT-avdrag.

Ludvikasotarn AB är medlem av Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR.

Efter rengöring kan Du få ventilationssystemet injusterat med rätt luftflöden.