Rengöring av ventilationssystem

Rengöring av ventilationssystem i alla typer av fastigheter utförs med möjlighet till ROT-avdrag.

Ludvikasotarn AB är medlem av Riksförbundet Sveriges Ventilationsrengörare, RSVR.

Efter rengöring kan du få ventilationssystemet injusterat med rätt luftflöden.

Kontakta oss för en offert.