Frivillig kontroll i småhus

Det finns inget krav på funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) i en- och tvåbostadshus. Men det kan vara bra för fastighetsägaren att få reda på statusen på husets ventilationssystem.

Vi kan utföra en besiktning där luftflödena mäts, försmutsning undersöks, och komponenter kontrolleras att de är i gott skick och fungerar som de ska.