Överlåtelsebesiktning

Jag funderar på att köpa ett hus eller bostadsrätt. Hur vet jag att skorstenen, takskyddet och förbränningsanläggningar/eldstäder är i gott skick?

Eftersom skorstenar och rökkanaler relativt lätt kan inspekteras har du som köpare svårt att få igenom krav om så kallade “dolda fel” när det gäller dessa. För att uppfylla din undersökningsplikt som köpare bör du därför beställa en överlåtelsebesiktning innan du köper en fastighet. Då har du en bra grund att stå på vid fastighetsaffären, samt ett bra förhandlingsläge vid eventuella brister.

En överlåtelsebesiktning är vår mest omfattande besiktning och då besiktas hela anläggningen, en riskanalys görs, och de underhållsåtgärder som kan tänkas behövas i framtiden redogörs.

Överlåtelsebesiktningen bekostas av potentiell köpare, men måste beställas i samråd av fastighetsägaren eftersom vi måste ta oss in i fastigheten. Det utfärdade protokollet är inte en officiell handling utan tillhör beställaren. Övriga spekulanter har alltså inte rätt att ta del av uppgifterna.

Räcker det inte att bara se brandskyddsprotokollet?

En brandskyddskontroll noterar endast när eldstad, rökkanaler och skorsten senast kontrollerades att de är säkra från en brandskyddssynpunkt. Den säger ingenting om vilka renoveringsbehov som finns i anläggningen, hur slitet det är, vilket värde som återstår och eventuella läckage. Vill du trots detta se en kopia på brandskyddskontroll ber vi er notera att vi endast handhåller brandskyddsprotokoll inom Ljusnarsbergs kommun från april 2019 fram till idag. Kontakta respektive kommun för andra protokoll.

Hur beställer jag en överlåtelsebesiktning?

Kontakta oss så bokar vi in en tid!