Information om ventilation

Självdragsventilation (S)

Ventilation där man utnyttjar den naturliga stigkraften i en vertikal kanal, alltså utan hjälpmedel. Vanligen förekommer detta i murade skorstenar. För att detta ska fungera bra behöver det installeras friskluftsintag, normalt i ytterväggar, fönsterkarmar. Sedan är det viktigt att frånluftsöppningarna inte är blockerad, t ex med en spisfläkt m m, då “draget” måste få verka fritt.

S-ventilation är mycket vanligt i bostäder och fungerar dåligt. Ventilationsrensning behövs knappast, om inte kanalen är blockerad av något nedrasat. Det är oftast inte smutsigt i självdragskanaler av den enkla anledningen att ventilationen generellt inte fungerar.

Frånluftsventilation (F)

Ventilation där man använder installerade fläktar som skapar undertryck och därmed ventilation. Fläkten, ofta centralfläkten, sitter vanligen på taket eller i vinden och transporterar luften genom ett kanalsystem från olika rum eller många lägenheter. Tilluften tas genom friskluftsintag i ytterväggen. Det är nödvändigt att det verkligen finns friskluftsintag för att det ska bli någon ventilation.

F-ventilation är också väldigt vanligt, i villor och flerbostadshus byggda efter 1960. Ventilationen fungerar bra men p g a att friskluften tas in direkt från kylan till bostaden är det vanligt att de friskluftsintag som finns stängs och då fungerar det inte. Eftersom mycket luft passerar kanaler och kontrolldon blir det mycket smuts. Systemet behöver rengöras ungefär vart femte år och donen varje år.

Frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX)

Samma som F-ventilation men med återvinning av värme ur frånluften. Kommer mer och mer de sista åren – framför allt i nybyggda hus.

Tilluften tas genom ytterväggarna i friskluftsintag utan uppvärmning, vilket vi anser vara tveksamt. Vid kall temperatur förses huset med kall tilluft.

Från- och tilluftsventilation (FT)

Ventilation där både frånluften och tilluften är reglerad med fläktar. I detta system har även tilluften ett kanalsystem och egna don utplacerade i olika rum där man vill ha friskluft. Tilluften är tempererad så det blir bekvämt.

Frånluftskanalerna behöver rensas som vanligt men även tilluftskanaler måste ses till någon gång. Uteluftsintag, filter och värmebatteri behöver kontinuerlig service.

Från- & tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)

Samma som FT (ovan) men i detta fall återvinns värme ur frånluften. Tilluften är i detta fall tempererad. Detta system är det enda som ger verklig komfort.

Uteluftsintag, filter och aggregat behöver kontinuerlig service.