Läckagemätning av hus

Vad är läckagemätning?

Vid en läckagemätning mäter vi hur lufttätt ditt hus är, alltså hur mycket luft som läcker genom husets skal.

Varför ska man göra en läckagemätning?

Läckagemätning utförs oftast vid nybyggnationer för att ta reda på hur tät en fastighet är och för att verifiera energiberäkningar. I nyare hus är god täthet viktigt då luftflödena oftast definieras av ventilationssystem och inte genom självdrag som i de flesta äldre hus. Det är dock även intressant för privatpersoner som önskar ha en bättre koll på sin energiförbrukning. Ju tätare ett hus är desto mindre kostar det att värma upp och desto mindre värme går till spillo. Att åtgärda läckage kan därför spara på uppvärmningskostnader och är bättre för miljön.

Var hittar man oftast luftläckage?

De största luftläckorna finns ofta i anslutningarna mellan tak, väggar och golv samt vid fönster och dörrar.