OVK

Funktionskontroll av ventilationssystem, även benämnt OVK (obligatorisk ventilationskontroll), ska utföras återkommande i de flesta byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus.

I nybyggda byggnader, oberoende av ventilationssystem, samt i en- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-system ska det göras en OVK, s k första besiktning innan ventilationssystemet tas i bruk.

Vi har riksbehörighet klass K och får utföra dessa besiktningar på alla typer av fastigheter.