Din sotare i Ludvika och Kopparberg

Välkommen till Ludvikasotarn AB.

Vi utför alla tjänster man anlitar en sotare till. Våra arbetsområden är eldstäder & rökkanaler, takskydd, ventilation och läckagemätning av hela hus.

Vår kompetens inkluderar utbildade skorstensfejartekniker, sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem (behörighet K), certifierade ventilationsrensare (RSVR) och utbildning i radonhantering m.m.

Fr o m 1 januari 2019 ansvarar vi för sotning och brandskyddskontroll i Ljusnarsbergs kommun, och fr o m 1 april 2020 ansvarar vi även för sotning i Ludvika kommun.

Jens Lindblom
VD