Välkommen till Ludvikasotarn AB!

Ludvikasotarn AB grundades 2014 och är specialister inom eldstäder och rökkanaler, ventilation, läckagemätning av hela hus och takskydd.

Vår kompetens inkluderar:

  • Skorstensfejartekniker
  • Brandskyddskontrollanter
  • OVK/Sakkunniga funktionskontrollanter av ventilationssystem – behörighet K
  • Certifierade ventilationsrengörare – behörighet K
  • Utbildning inom radonhantering
  • Bas U/P

Efter genomförda upphandlingar ansvarar Ludvikasotarn för den lagstadgade sotningen och brandskyddskontrollen inom Ljusnarsbergs kommun sedan januari 2019, samt den lagstadgade sotningen inom Ludvika kommun sedan april 2020.

Jens Lindblom
Ägare