Frivillig kontroll i småhus

Det finns inget krav på funktionskontroll av ventilationssystem (ovk) i en- och tvåbostadshus. Men det kan vara bra för fastighetsägaren att få reda på statusen på husets ventilationssystem.

Jag kan utföra en snabb besiktning där luftflödena mäts, försmutsningen undersöks, om detaljer är hela och fungerar o s v.

Pris på denna frivilliga kontroll är 500:-  för enbostadshus.

För tvåbostadshus efter överenskommelse.