OVK

Funktionskontroll av ventilationssystem även benämnt OVK (obligatorisk ventilationskontroll) ska utföras återkommande i de flesta byggnader som inte är en- & tvåbostadshus.

I nybyggda byggnader oberoende av ventilationssystem samt även i en- & tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-system ska det göras en OVK, s k första besiktning innan ventilationssystemet tas i bruk.

Jag har riksbehörighet klass K och får utföra detta.