Sotare i Ludvika

Välkommen till Ludvikasotarn AB.

Vi utför alla tjänster som man anlitar en sotarmästare till. Våra arbetsområden är eldstäder & rökkanaler, takskydd, ventilation och läckagemätning av hela hus.

Vi som jobbar är utbildade skorstensfejartekniker, sakkunnig funktionskontrollant av ventilationssystem (behörighet K), certifierade ventilationsrensare (RSVR) och har genomgått radonkurs m m.

Fr o m 1 januari 2019 ansvarar vi för sotning och brandskyddskontroll i Ljusnarsbergs kommun.

Jens Lindblom

Peter Pyykkinen